DVMEGA en MMDVMHost

wat hebben we nodig :

 

Als het goed is, heb je een geconfigureerde raspberri Pi die uitgeschakeld is en zonder spanning zit.

Je kan nu de DVMEGA monteren. Volg daarvoor de DVMEGA Raspberry PI Radio Installation manual. Als voorgaande link niet meer moest werken, moet je zelf op zoek gaan op de DVMEGA website.

OPGELET : alleen het gedeelte van het fysisch monteren moet je volgen. De configuratie i.v.m. de seriële poort bv is in ons geval niet nodig. Dat is al klaar geconfigureerd in het imagebestand dat we gebruiken.

Als de DVMEGA gemonteerd is, mag je de Pi terug opstarten.

De LED op de dualband versie van de DVMEGA pinkt snel. Wanneer de DVMEGA door de Pi geconfigureerd is, flitst ze ongeveer één keer elke 2 seconden.
Als je deze LED ook wil op je monoband versie, kijk dan even op de 'DVMEGA status LED' pagina.

Nu moeten we ons systeem nog wel klaarmaken voor koppeling op het Brandmeister netwerk.

 

actuele versie van MMDVMHost gebruiken

Eigenlijk hebben we nu al wel een systeem dat al werkt met MMDVMHost en de DVMEGA. We moeten nog juist een beetje instellingen aanpassen.

Maar gezien het DMR gebeuren nog volop in beweging is, is de kans zeer groot dat de MMDVMHost software ondertussen een andere versie heeft. We gaan dan ook eerst vertrekken van een verse, nieuwe kopie van de software (OPM: éénmailg te doen, achteraf kan je wel updaten, zie onderaan op deze pagina) :

Zorg dat je aangemeld bent als root (check eventueel de Raspberry Pi pagina hoe dat moet) en schakel MMDVMHost uit:

systemctl stop mmdvmhost.timer
systemctl stop mmdvmhost

 

Dan zetten we de bestaande software opzij.

cd /opt
tar -cvzf MMDVMHost.tgz MMDVMHost/*
tar -cvzf MMDVMCal.tgz MMDVMCal/*
rm -r MMDVMHost
rm -r MMDVMCal

 

De bestaande MMDVMHost programma's zijn door deze commando's gecomprimeerd en in een .tgz bestand gezet (voor het geval je die toch nog terug zou willen) en daarna zijn de directories gewist.

Nu halen we de meest recente versies op

git clone https://github.com/g4klx/MMDVMHost
git clone https://github.com/g4klx/MMDVMCal

 

MMDVMHost moet nog gecompileerd worden. Dit is echter zeer eenvoudig: ga in de directory staan en typ 'make'

cd /opt/MMDVMHost
make

 

Het duurt even vooraleer alles gecompileerd is.

 

En dan zijn we klaar om te configureren !

 

updaten MMDVMHost

 

Later kan je af en toe eens kijken om een geactualiseerde versie van MMDVMHost te downloaden.
Vermits we een verbinding gemaakt hebben met de code van MMDVMHost op internet, volstaat het om volgend te doen :

cd /opt/MMDVMHost

git pull

 

Mogelijk komt er een melding dat MMDVM.ini niet opgehaald kan worden omdat die lokaal gewijzigd is. Dat klopt natuurlijk, dat hebben we zelf gedaan. En we willen natuurlijk niet dat onze instellingen overschreven worden.

Als er nog niets nieuws is, komt er 'Already up-to-date.'

Als er andere wijzigingen zijn (in bestanden die eindigen op .cpp) is er wel iets aangepast. Je kan dan eventueel terug compileren (typ 'make').

 

 

--- vragen of opmerkingen ? aarzel niet om me te mailen ! ---