WiFi voor de Pi

Het is handig als je Pi met het WiFi netwerk connecteert dat op dat moment beschikbaar is.

Als je een Pi 2 hebt, heeft die geen wifi aan boord. Je kan wel met een klein wifi-stickje de Pi van wifi voorzien.
Een Pi 3 heeft al standaard wifi aan boord.

 

Zorg dat je aangemeld bent als root (check eventueel de Raspberry Pi pagina hoe dat moet).
Tik dan het volgende commando om de lokale wifinetwerken te zien :

iwlist wlan0 scan

 

Als alles goed gaat, krijg je één of meer lijsten die telkens beginnen met 'Cell 01' , 'Cell 02', enz... en waar dan onder andere de SSID van het netwerk vermeld is. Nu weet je dat de wifi module van de Pi functioneert.

Dan kunnen we de paswoorden gaan ingeven voor elk wifi netwerk waar je mee verbonden wil worden:

wpa_passphrase "SSID van je wifi netwerk" "wifi paswoord" >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

 

Vul telkens de juiste gegevens in, bv :

wpa_passphrase "telenet-1234ABC" "chanu4ShooJa" >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

wpa_passphrase "gastnet" "broembroem" >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

wpa_passphrase "telefoon-van-lieven" "ZeerGeheim" >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

 

De pi zal op deze manier proberen op het juiste wifi-netwerk aan te melden.

Maak de nieuwe gegevens bekend aan het systeem

systemctl daemon-reload

 

Nu zou de wifi moeten werken als je in de buurt van één van de geconfigureerde netwerken bent. Je kan dit nakijken door

ifconfig

 

te tikken. Je krijgt dan bv :

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr b8:27:eb:a8:29:b2
     inet addr:192.168.1.27 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: 2a02:a03f:1af8:5c00:6c8c:687a:f6a9:6298/64 Scope:Global
     inet6 addr: fe80::fd0f:1164:dbb6:71f0/64 Scope:Link
     UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

lo    Link encap:Local Loopback
     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
     UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
     RX packets:7531 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:7531 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:0
     RX bytes:3192673 (3.0 MiB) TX bytes:3192673 (3.0 MiB)

wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:ef:6d:13:da
     inet addr:192.168.1.35 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
     inet6 addr: 2a02:a03f:1af8:5c00:6c8c:687a:f6a9:7506/64 Scope:Global
     inet6 addr: fe80::d6c0:10b7:7664:6b35/64 Scope:Link
     UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:190118 errors:0 dropped:5589 overruns:0 frame:0
     TX packets:32320 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:1000
     RX bytes:37163808 (35.4 MiB) TX bytes:8362947 (7.9 MiB)

 

De interface 'eth0' is de bekabelde interface. De interface 'wlan0' is de wifi verbinding. In bovenstaand geval heeft onze Pi ook via wifi een ip adres gekregen (opgelet: een ipv6 adres is er altijd, wij hebben het ipv4 adres nodig) !

 

Je kan nu de pi stoppen (type 'halt'), de kabel uittrekken en terug opstarten. De pi moet nu bereikbaar zijn via het wlan0 adres.