Raspberry Pi

Daar is hij dan, je raspberry pi.
In mijn geval een Pi 2 model B.

En nu ?

De gemakkelijkste manier om hiermee op gang te geraken, is een klaargemaakte image downloaden en die op SD kaart zetten.
Het officiële OS voor de Raspberry Pi is Raspbian, een op (mijn favoriet) Debian gebaseerde distributie. Er zijn daarvan ook varianten verkrijgbaar met al voorgeïnstalleerde software die het allemaal wat gemmakelijker maken.

Wat hebben we nodig :

 • een Raspberry Pi
 • een SD kaart van meer dan 4GB.
 • een image bestand. De brandmeister wiki pagina voor de DVMEGA gaf me een link (december 2016) naar een image bestand dat Raspbian Jessie Lite / MMDVMHost al bevat.

  Misschien dat de link naar de image niet meer werkt wanneer je dit leest, maar op de wiki pagina vind je dan hopelijk een nieuwe.
  NB: indien je een andere image gebruikt, geen probleem. Je moet dan wel de seriële poort van de Pi GPIO connector vrijmaken (geen andere programma's mogen ze gebruiken) en je moet zorgen dat MMDVMHost automatisch gestart wordt. Dit staat hier momenteel niet beschreven.

 • een computer (OK, een Raspberry Pi is ook een computer, maar ik bedoel een ándere computer dan je Pi)
  Ik leg verder uit hoe ik het deed met mijn windows PC. Als je een Mac of Linux PC gebruikt, moet je voor onderstaande programma's geschikte alternatieven zoeken.
 • een programma om de image op een SD kaart te zetten. Ik gebruikte Win32 Disk Imager.
 • het voor elke linuxcomputerknutselaar onmisbare PuTTY (een windows SSH client. Mac en Linux hebben er al standaard een aan boord)
 • eventueel een VNC viewer zoals Ultra VNC of RealVNC (enkel de viewer is nodig!)

 

Stap 1 : klaarmaken SD kaart

 • steek je SD kaart in je komputer en start Win32 Disk Imager
  Dit programma heeft extra rechten nodig, het gaat immers een device (je SD kaart) volledig wissen !
 • kies onder 'device' je SD kaart. Controleer of dat wel degelijk je SD kaart is.
 • zorg dat je het img bestand selecteert onder 'image file'
 • controleer of je je SD kaart onder 'Device' hebt geselecteerd. Echt. Controleer het nog eens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • klik op 'Write' en wacht geduldig af tot de kaart geschreven is.

 

Stap 2 : opstarten systeem

 • Steek je SD kaart in de Raspberry Pi
 • Sluit het netwerk aan
 • OPTIONEEL: sluit een (HDMI)scherm, muis en toetsenbord aan
 • Sluit een voeding aan
  Let op: niet alle USB-aansluitingen van een PC leveren voldoende stroom voor de Pi. Hoewel die mogelijk wel opstart, kan je later toch nog problemen krijgen. Vergeet niet dat we straks ook nog de DVMEGA moeten voeden!
  Ik gebruik een aparte voeding: bv een Velleman PSSMV14, die levert 750mA.
 • De rode power led brandt en de groene led begint te flikkeren.

 

Stap 2.1 : Je hebt een scherm / muis / toetsenbord aangesloten

 • op het scherm zie je de Pi starten tot er een debian aanmeldscherm verschijnt.
 • kies rechts boven met het instellingenicoontje voor LXDE
 • log in met gebruiker 'pi' en paswoord 'raspberry'
 • OPGELET: het toestenbord staat op engels = QWERTY, als je een AZERTY toestenbord aangesloten hebt, tik je 'rqspberry'
 • wijs met je muis rechts onder op het netwerkicoon en kijk welk ip adres er verschijnt ('Connected to wired network IP : xxx.xxx.xxx.xxx')
 • nu kan je overgaan naar het item hieronder (2.2) of kiezen voor een terminal venster (ga daarvoor naar het menu 'System tools' en kies een terminalprogramma)

Stap 2.2 : Je hebt enkel netwerk aangesloten

 • start op je komputer PuTTY op
 • geef als 'host name or IP address' het adres van je Pi in, je kent dit omdat :
  -> dit adres heb je onder stap 2.1 gezien
  -> je weet van je DHCP server, internet router of telenet dashboard welk adres het is
  -> meestal kan je in de plaats van het adres ook als naam ingeven: raspberrypi.local - of dit werkt, hangt van een aantal factoren af waar ik hier nu niet verder op inga
 • log in met gebruikersnaam 'pi' en paswoord 'raspberry'

 

Stap 3 : basisconfiguratie systeem

Na de vorige stappen, kan je nu aanmelden met een terminalvenster (PuTTY op je PC of een Xterm of andere op je Pi) en zie je de prompt :

pi@raspberry:~ $

Typ nu

sudo raspi-config

 

De Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config) start op. Kies volgende opties :

 • Expand Filesystem : om de hele SD kaart te gebruiken
 • Localisation Options ->  Change Locale
  selecteer volgende locales (selecteren/deseleceren doe je met de spatiebalk) :
[*] nl_BE ISO-8859-1 
[*] nl_BE.UTF-8 UTF-8
[*] nl_BE@euro ISO-8859-1

 • het is niet noodzakelijk, maar je kan de locale voor het Russisch gerust uitvinken
 • Ga met de TAB-toets naar OK en selecteer vervolgens als default locale bv nl_BE.UTF-8 UTF-8
 • zonodig pas je de nodige instellingen in Change Timezone en Change Keyboard Layout ook aan

 

Stap 3b : basisconfiguratie systeem voor Pi 3 (niet nodig voor Pi 2)

OPGELET: de Pi 3 heeft WiFi aan boord (leuk, handig) en Bluetooth. Maar de bluetooth chip is verbonden met de processor via de seriële poort die wij nodig hebben voor de DVMEGA (niet leuk. niet handig).
 

Er zijn 2 oplossingen :

 • er is nog een seriële poort beschikbaar (ttyS0) en we gebruiken die of we wisselen die om met de poort van de bluetooth chip. MAAR: dit maakt wel dat er mogelijk problemen met de seriële communicatie zijn omdat ze niet beide op hoge snelheid kunnen werken.

Bovenstaande oplossing heb ik NIET getest.

 • we wisselen de poorten om : we schakelen de seriële poort van de bluetooth chip (ttyAMA0)  om naar de GPIO connector zodat we dezelfde situatie hebben als bij de Pi 2

Bovenstaande oplossing heb ik wel getest en deze werkt probleemloos.

 

Omschakelen van ttyAMA0 zodat die terug op de GPIO connector zit, en niet meer naar de bluetooth chip gaat vergt een herconfiguratie van de IO MUX van de processor. Geen paniek: hiervoor zijn al bestandjes klaargemaakt en aanwezig in ons systeem.

open daarvoor (als root) het bestand /boot/config.txt en voeg een regel toe met :

dtoverlay=pi3-miniuart-bt

 

Je moet dan het bestand bewaren en de pi herstarten.

Na de herstart kan je kijken of het gelukt is met het commando

ls -l /dev/ser*

 

wat iets moet geven als (let op de volgorde !)

lrwxrwxrwx 1 root root 5 jun 14 21:16 /dev/serial0 -> ttyAMA0
lrwxrwxrwx 1 root root 7 jun 14 21:16 /dev/serial1 -> ttyS0

 

Stap 3 einde

Typ nu

sudo reboot

 

Het systeem herstart en na even wachten kan je terug aanmelden. De gekozen localisatieinstellingen zijn nu actief.

 

Stap 4 : updaten systeem

Je bent aangemeld met een terminalvenster (PuTTY op je PC of een Xterm of andere op je Pi, ik werk met PuTTY vanop mijn windows PC).

pi@raspberry:~ $

 

Wijzig nu je paswoord. (tik het kommando 'passwd' in) Echt. Niet vergeten. Als je pi ooit via internet bereikbaar is, proberen de kapoenen in deze wereld je pi aan te vallen nog vóór je 'Digital Mobile Radio' kan zeggen. Nogmaals: WIJZIG JE PASWOORD !

Meld je nu aan als root : typ 'sudo -s', je kan zien dat je root bent aan de promt die verandert (eindigt op # en niet meer op $):

root@raspberry:/home/pi#

 

Ik ga er vanuit dat je Pi internetverbinding heeft, dat hebben we immers nodig voor de volgende stappen.
We gaan nu het hele systeem updaten. Tik hiervoor achtereenvolgens:

apt-get update

apt-get upgrade

 

OPMERKING: tegenwoordig wordt vaak IPv6 standaard gebruikt door een aantal programma's. Indien je thuis nog geen IPv6 connecties met internet kan maken, zal het updaten niet lukken.In het geval van apt-get blijft er dan iets staan in de zin van

0% [Connecting to mirrordirector.raspbian.org (2001:41c9:1:3ce::11)]

 

breek dit dan af met CTRL-C en stel in om IPv4 te gebruiken : typ

 vi /etc/apt/apt.conf.d/99force-ipv4

 

om een configuratiebestand voor apt te maken en wanneer je in de editor zit, typ je de toets i (om 'insert' te activeren) en vervolgens de regel

Acquire::ForceIPv4 "true";

 

waarna je met ESC Z Z (tweemaal de hoofdletter Z) het bestand bewaard en terug naar de prompt gaat.

Nu kan je opnieuw proberen te updaten.

 

Dit kan een tijdje duren. Het is misschien de moment om een tas koffie, thee of alternatief te nuttigen.
 

 

Wanneer de updates klaar zijn, tik je

halt

 

Je Pi schakelt zichzelf uit. Als het groene ledje een tijdje niet meer flikkert, zet je de spanning voor de Pi uit.

Als alles goed gegaan is, is je Pi nu klaar om Brandmeister Hotspot te worden.

 

--- vragen of opmerkingen ? aarzel niet om me te mailen ! ---